XIII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej

XIII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej, 27-28 kwietnia 2023 r., transmisja ON-LINE

Ocena poziomu dojrzałości organizacji

 

 

Szanowni Państwo!

Od ponad 25 lat dbamy o kształcenie i rozwój zawodowy kontrolerów i audytorów, zajmujących się oceną systemów kontroli wewnętrznej. Z chwilą ogłoszenia przez Ministra Finansów komunikatu w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, PIKW włączył się w proces ich promowania i aktywnego wdrażania poprzez rzetelne doradztwo, liczne szkolenia, kursy, studia podyplomowe i otwartą dyskusję na temat modelu COSO i zarządzania ryzykiem w jsfp.

Opierając się na własnych doświadczeniach zdobywanych od 1994 roku, PIKW zdecydował o rozpoczęciu praktyki corocznej konferencji, której celem jest m.in. poddawanie publicznej dyskusji zebranych doświadczeń w zakresie wdrażania systemu kontroli zarządczej w administracji publicznej. Ideą tej ogólnopolskiej konferencji jest stworzenie dogodnych warunków dla prezentacji zebranych doświadczeń i dobrych praktyk. Przygotowany przez nas program ma na celu zmierzenie się z najbardziej gorącymi i dyskutowanymi tematami dotyczącymi wdrożenia i oceny kontroli zarządczej.

Obszary tematyczne

Wśród poruszanych obszarów znajdą się m.in.:

 • Cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym
 • Zasoby ludzkie i struktura organizacyjna
 • Spojrzenie na organizację przez pryzmat procesów
 • Identyfikacja ryzyka i mechanizmy kontrolne
 • Planowanie i osiąganie celów i poprzez realizację zadań organizacji 
 • Niezależność, obiektywizm i rola audytora w praktyce.
 • Model Oceny Poziomu Dojrzałości Organizacji
 • Monitorowanie kontroli zarządczej

Patronat

 

 

 

Cennik i zgłoszenia

Jak się zarejestrować?

1. Zgłoś swój akces!
pobierz, wypełnij i odeślij nam formularz zgłoszeniowy albo wypełnij formularz on-line

 

2. Otrzymasz potwierdzenie rejestracji
i dalsze informacje e-mailem

 

3. Opłać udział:
skorzystaj z numeru konta (na formularzu zgłoszeniowym).

Uwaga!

Osoby zgłoszone przez organizację mogą dokonać płatności po wydarzeniu, na podstawie wystawionej przez nas faktury.

 

 

 • Cena promocyjna 349 zł netto
 • do 24 marca 2023 r
 • udział w dwóch dniach konferencji
  w formie transmisji on-line LIVE
 • materiały z konferencji w formie elektronicznej
 • zaświadczenie udziału
 • Zgłoszenie

 

 

 

 • Cena regularna 449 zł netto
 • po 24 marca 2023 r
 • udział w dwóch dniach konferencji
  w formie transmisji on-line LIVE
 • materiały z konferencji w formie elektronicznej
 • zaświadczenie udziału
 • Zgłoszenie

Punkty

 

 

Strefa pobierania

Strefa pobierania

 

Moderatorzy

Moderatorzy

Adam Chwalisz

CGAP, CFE, ISO 27001 LA. Ponad 20 lat doświadczenia w audycie, w tym w zarządzaniu zespołami audytu – zarówno w sektorze jsfp jak i przedsiębiorstw. Z wykształcenia prawnik, trener i wykładowca zagadnień związanych z systemami kontroli wewnętrznej, compliance oraz audytu wewnętrznego.

Alicja Hoc-Rolińska

Mgr administracji, doświadczony Kontroler Wewnętrzny z wieloletnim stażem w administracji samorządowej, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny z praktyką w audycie wewnętrznym i zewnętrznym. Obecnie Dyrektor Biura Audytu PIKW, Koordynator Studiów Podyplomowych oraz Wykładowca, członek Stowarzyszenia CAKW.

Prelegenci

Prelegenci

Agnieszka Hawryluk

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku prawo. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie „Legislacja samorządowa”, „Akademia Liderów Samorządowych” oraz „Kadry i płace w prawie i praktyce”. Od 2001 r. zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Parczewie, od 2007 r. pełni funkcję Sekretarza Gminy Parczew. Koordynuje kontrolę zarządczą w jednostce. Odpowiadała w Urzędzie za wdrożenie samooceny zgodnie z metodyką CAF, Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz ISO 9001

dr Katarzyna Kruczek

Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Nauk Humanistycznych i Społecznych im. J. Karskiego w Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu, Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Kontroli Zarządczej, kierownik studiów podyplomowych z zakresu Bezpieczeństwa, audytor wewnętrzny, absolwentka Executive MBA, autorka licznych artykułów naukowych, uczestnik konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych z zakresu Bezpieczeństwa i Zarządzania, członek licznych Rad Naukowych.

Mariusz Musiałowski

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew. Samorządowiec z duszą przedsiębiorcy. Wcześniej założyciel fundacji aktywizującej dzieci, seniorów, osoby bezrobotne i przedsiębiorców oraz wiceprezes agencji pracy tymczasowej. Z wykształcenia politolog (UAM Poznań).

dr Joanna Przybylska

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pełnomocniczka Rektora UEP ds. koordynacji kontroli zarządczej, kierownik studiów podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego, compliance, kontroli i obszarów pokrewnych, wykładowca z zakresu audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, compliance na studiach I i II stopnia oraz studiach podyplomowych. Autorka i redaktorka publikacji naukowych poświęconych audytowi wewnętrznemu i kontroli zarządczej.

Marek Sawicki

Audytor wewnętrzny, manager ciągłości działania wg. ISO 22301. Współautor aplikacji do zarządzania ryzykiem Contrisk. Od ponad 8 lat zajmuje się działalnością szkoleniową. Specjalizuje się w problematyce zarządzania ryzykiem i szansami, audytu wewnętrznego, zapewnienia ciągłości działania, audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej, budżetowania w układzie zadaniowym. Zawodowo – pracuje w urzędzie centralnym, w którym kieruje komórką organizacyjną zajmującą się m. in. planowaniem strategicznym i operacyjnym.

Jakub Stelina

Profesor dr hab., Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, autor wielu publikacji z zakresu prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa zabezpieczenia społecznego.

Joanna Karczewska

One of Europe's Top Cyber Women, ISACA Warsaw Chapter
Absolwentka Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej z ponad 40-letnim doświadczeniem w informatyce. Przeszła całą drogę zawodową od operatora do dyrektora. Pracowała w instytucjach państwowych oraz firmach polskich i zagranicznych. Obecnie pełni rolę inspektora ochrony danych w trzech warszawskich przedszkolach. Będąc certyfikowanym audytorem – CISA – specjalizuje się w audytach informatycznych w jednostkach sektora finansów publicznych.

Grażyna Felisiak

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego o specjalności „Rachunkowość i finanse”, ukończyła studia podyplomowe z „Uprawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego”, „ Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w służbach publicznych” „Compliance w organizacji” „Audyt wewnętrzny w administracji i przedsiębiorstwach”.
Zawodowo zajmuje się zarządzaniem spółką Strefa Biznesu sp. z o.o., zajmującą się kompleksową obsługą i doradztwem dla firm. Prowadzi audyty księgowe jak również zajmuje się księgowością śledczą.

Andrzej Kasiński

Jest niezależnym konsultantem w zakresie doskonalenia zarządzania operacyjnego. Posiada ponad 20 letnie praktyczne doświadczenie w instytucjach finansowych m.in. w Raiffeisen Bank Polska S.A. i Banku Zachodnim WBK S.A.
Począwszy od 2004 roku kierował projektami usprawniającymi procesy biznesowe jako tzw. Black Belt Lean Six Sigma w Raiffeisen Bank Polska SA. Był w grupie pierwszych specjalistów pracujących nad wdrożeniem metod Lean Six Sigma w Banku.

Robert Słoniec

Prawnik in - house dużej spółki kapitałowej, odpowiedzialny za nadzór prawny oraz zarządzanie standardami. Certyfikowany Compliance Manager odpowiedzialny za zarządzanie standardami w organizacji (certyfikowany ACO - Approved Compliance Officer; certyfikowany ACE – Approved Compliance Expert; certyfikowany AWCO – certyfikowany Approved Whistleblowing Compliance Officer), wdrażający systemy Compliance w organizacjach, wieloletnie doświadczenie w administracji jako szef jednego z urzędów.

Leszek Adamski

Mgr inż. organizator przemysłu, jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, podyplomowych studiów zarządzania finansami oraz audytu i kontroli wewnętrznej. Wieloletni dyrektor finansowy, członek zarządów i rad nadzorczych spółek i komisji rewizyjnych stowarzyszeń, audytor wewnętrzny w sektorze publicznym, prezes zarządu Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej.

Katarzyna Hady-Głowiak

Wieloletni pracownik administracji publicznej, wykładowca, absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UŚ, trener licznych kursów i szkoleń, autorka wielu publikacji naukowych, ekspert z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, organizator i prelegent na wielu konferencjach i forach naukowych, ekspert PIKW, członek Stowarzyszenia Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej.

dr Robert Płaziak

Doktor w zakresie nauk społecznych dyscyplinie ekonomia i finanse SGH, MBA, ekspert ds. nadużyć i przestępstw gospodarczych, audytor przedsiębiorstw i JST, autor publikacji i realizator projektów w ramach środków UE. Obecnie pracuje jako Dyrektor jednostki działalności leczniczej, nauczyciel akademicki, wykładowca wyższych uczelni.

Martyna Pawłowska

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010), przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. dr hab. Roberta Zawłockiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dysertacja z zakresu prawa karnego skarbowego), współpracuje naukowo z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Augsburgu.

Karol Kwiatkowski

Skupia się na pozytywach, współpracy i poszukiwaniu najlepszego rozwiązania. Inspiruje innych, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Te cechy wykorzystuje jako lider, audytor wewnętrzny, trener i szkoleniowiec. Audytor wewnętrzny z 15-letnią praktyką w administracji rządowej.

Tomasz Sordyl

Wicedyrektor, p.o. dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli. Od ponad dwudziestu lat związany z Izbą. Przeszedł praktycznie wszystkie szczeble kariery zawodowej w NIK, zdobywając cenne doświadczenia zarówno w zakresie realizacji, jak i nadzorowania czynności kontrolnych. Prowadzi zajęcia w zakresie postępowania dowodowego dla aplikantów kontrolerskich w NIK oraz słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Agnieszka Cicha

Specjalista kontroli państwowej w Departamencie Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego Najwyższej Izby Kontroli, z bogatą praktyką kontrolerską, doradczą i analityczną zdobytą w instytucjach administracji publicznej (m.in. MSWiA, Ministerstwo Sprawiedliwości, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Klimatu i Środowiska i in.) oraz w firmie konsultingowej z branży IT. Ekspert w międzynarodowym projekcie współpracy bliźniaczej pt. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Jordańskiego Biura Audytu.

Katarzyna Juraszek

Koordynator systemu kontroli zarządczej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, gdzie w ramach obowiązków służbowych zajmuje się koordynacją czynności wynikających z Zasad Systemu Kontroli Zarządczej Urzędu, w tym zarządzaniem ryzykiem, opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych Dyrektora we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz Wydziałem Prawnym, projektowaniem i prowadzeniem spraw związanych z usprawnieniem pracy Urzędu.

Marta Pyzel

Wieloletni pracownik samorządowy, zajmujący się kontrolą wykorzystania środków z UE.
Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Zarządzania projektami, Doradztwa zawodowego oraz Kontroli wewnętrznej i audytu.

Tomasz Szmajter

W AZ Frame odpowiedzialny za sprzedaż i rozwijanie kontaktów handlowych, na rynku polskim i Europy Środkowo-Wschodniej, współpracując również z zespołem ds. marketingu. Główne obszary działalności to zarządzanie danymi (Data Governance), technologia mainframe i cyberbezpieczeństwo. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane są z firmami Thermo King (sprzedaż urządzeń klimatyzacyjnych tej marki) oraz Solaris Bus & Coach (marketing i PR).

Tomasz Zalewski

Specjalista bezpieczeństwa IT z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem. Jego hobby to stand-up, gotowanie i gra Go.

Łucja Michałek - Chudecka

Z wykształcenia politolog, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne oraz Zarządzanie Oświatą. Z 16 letnim doświadczeniem w działalności samorządowej, pedagog, dyrektor Przedszkola Terapeutycznego "Słoneczna Kraina" w Jaworzynce.Skuteczność i determinacja w realizacji przedsięwzięć w kadencji 2018-2023 sprzyja dynamicznemu rozwojowi Gminy Istebna.

Współorganizatorzy

Organizatorzy

Patronat medialny

 

Patronat medialny

Partnerzy

 

Partnerzy

 

 

 • gold_elegant_lion_king_line_logo_1

Warunki uczestnictwa

KRAJOWA KONFERENCJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ

 

Rejestracja uczestników

 1. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia do Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o.
 2. W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji.
 3. Zamiast zgłoszonej osoby w konferencji może wziąć udział inny pracownik firmy (należy o tym fakcie poinformować organizatora).
 4. Nieobecność zgłoszonego uczestnika niepoprzedzona anulacją zgłoszenia, zobowiązuje do zapłaty pełnej należności.
 5. Anulacja zgłoszenia, może być dokonana jedynie w formie pisemnej, nie później niż na siedem dni przed terminem konferencji. W takim wypadku uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.
 6. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
 7. Aby wziąć, udział w konferencji online - każdy z Uczestników musi mieć urządzenie z aktywnym dostępem do internetu.

Płatność i faktury

 1. Należność za udział w wydarzeniu prosimy wpłacać na konto: BNP Paribas S.A.  nr 45 1750 0009 0000 0000 1032 5323 (w polu tytuł przelewu należy wpisać temat, miejsce i termin realizacji konferencji).
 2. Jeśli Zamawiający jest firmą bądź instytucją podstawę płatności za konferencję stanowi faktura wystawiona przez Organizatora po realizacji konferencji.
 3. Jeśli Zamawiający jest osobą prywatną podstawę płatności za konferencję stanowi faktura pro forma wystawiona przez Organizatora wysyłana do Zamawiającego przed terminem konferencji.
 4. Dla Zamawiających zgłoszonych prywatnie Organizator wystawi i prześle fakturę VAT w terminie do 7 dni po zaksięgowaniu środków na koncie PIKW.
 5. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania konferencji, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w ciągu 7 dni od planowanej daty konferencji).

Końcowe

 1. Relacje z wydarzania będą udostępnione na stronie www.pikw.pl oraz w mediach społecznościowych organizatora. Upublicznienie materiałów ma na celu jedynie dokumentację wydarzenia.
 2. Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 654 10 44 lub zgloszenia@pikw.pl
 3. Zamawiający przesyłając zgłoszenie udziału w szkoleniu, akceptuje powyższe warunki.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu konferencji w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.
Pobierz oświadczenie o zwolnieniu z VAT
Poprzednie edycje:

2022: XII
Zarządzanie organizacją w procesie zmian

7-8 czerwca 2022 odbyła się XII edycja Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej. Konferencja odbyła się pod hasłem „Zarządzanie organizacją w procesie zmian”. 

2021: XI
Ciągłość działania organizacji w czasie pandemii

W dniach 15-16 czerwca 2021 r.odbyła się XI Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej.

2020: X
Perspektywy Kontroli Zarządczej po 10 latach funkcjonowania

18-19 czerwca 2020 odbyła się X edycja Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej. Konferencja odbyła się pod hasłem „Perspektywy Kontroli Zarządczej po 10 latach funkcjonowania”. 

2019: IX
Kontrola zarządcza – doświadczenia, stan obecny, perspektywy

Tradycyjnie już w Warszawie, w dniach 25- 26 kwietnia 2019 r. odbyła się IX Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej. Eksperci podsumowali kolejny rok funkcjonowania kontroli zarządczej w Polsce.

2018: VIII
Nowe wyzwania przed jednostkami sektora finansów publicznych

24-25 kwietnia 2018 odbyła się już ósma edycja Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej. Konferencja odbyła się pod hasłem „Nowe wyzwania przed jednostkami sektora finansów publicznych”. 

2017: VII

Tegoroczną Krajową Konferencję Kontroli Zarządczej zorganizowaliśmy już po raz siódmy. Jej uczestnicy oceniali stan kontroli zarządczej poprzez pryzmat skuteczności wdrożonego systemu w zapobieganiu nadużyciom i korupcji. Omawiając sukcesy i porażki w realizacji ustawy, w efektywnym stosowaniu standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, nie tylko prelegenci, ale i rozdyskutowana – zarówno na sali, jak i w kuluarach – publiczność, szczególną uwagę zwracała na dwa zasadnicze problemy: chaos w aparacie pojęciowym i dokumenty tworzone jedynie jako spełnienie formalnego wymogu.

2016: VI

26 kwietnia 2016 r. zakończyła obrady dwudniowa VI Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej zorganizowana przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, pod merytorycznym patronatem ACFE Polska. O ile poprzednie edycje Konferencji skupiały się na podsumowaniu bieżącego stanu realizacji ustawy, sukcesach i porażkach wdrażania standardów kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, o tyle tegoroczna edycja pozwoliła bliżej przyjrzeć się i przedyskutować zagadnienia związane z zapobieganiem i zwalczaniem nadużyć, oszustw i korupcji w organizacjach publicznych.

2015: V

W dniach 23-24 kwietnia 2015 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie spotkali się goście V Krajowej Konferencji Kontroli Zarządczej. Zamysłem tego spotkania było nie tyle „jubileuszowe” podsumowanie stanu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, co przede wszystkim, wymiana zdań, poglądów i doświadczeń z jej wdrażania, ocena jej funkcjonowania oraz podzielenie się pomysłami na poprawę obecnego stanu. Zapraszając do wygłoszenia prelekcji także reprezentantów jednostek spoza sektora finansów publicznych, chcieliśmy zwrócić uwagę na pożytki i korzyści, jakie mogą wyniknąć ze spotkania administracji publicznej   i gospodarki.

2014: IV

W dniach 28-29 kwietnia 2014 r. w Warszawie, w zabytkowym Pałacu Prymasowskim z XVI wieku, zlokalizowanym w samym centrum warszawskiej Starówki odbyła się IV Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej. Tematem przewodnim IV Konferencji był tytuł Jakość czy „jakoś”? Cztery lata Kontroli Zarządczej w Polsce. Prelegenci prezentowali swoje doświadczenia i opinie dotyczące Systemu Kontroli Zarządczej w kontekście szeroko rozumianej jakości funkcjonowania reprezentowanych przez nich jednostek administracji publicznej. Wśród prelegentów byli przedstawiciele zarówno jednostek rządowych jak i samorządowych.

2013: III

III Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej odbyła się dniach 4-5 kwietnia 2013 r., w Warszawie, w zabytkowym Pałacu Prymasowskim z XVI wieku, zlokalizowanym w samym Centrum warszawskiej Starówki. Tematem przewodnim III Konferencji był Stan obecny a pożądany, ocena Kontroli Zarządczej po trzech latach wdrażania i dotyczył poziomu wdrażanego systemu kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych w kontekście zapisów prawnych. Wystąpienia prelegentów, reprezentujących zarówno administrację rządową jak i samorządową były próbą oceny wdrażanego systemu poprzez prymat ich doświadczeń.

2012: II

II Krajowa Konferencja - Ocena kontroli zarządczej w Polsce - Doświadczenia w pracy organów kontrolnych w kontekście oceny kontroli zarządczej była kontynuacją Konferencji z 2011 r. której tematem przewodnim były pierwsze kroki w ocenie kontroli zarządczej w Polsce. Tym razem, spotkaliśmy się bogatsi o wiedzę i doświadczenia, zdobyte przez cały rok naszej pracy.

2011: I

W dniach 4-5 kwietnia 2011 r. w Warszawie odbyła się I Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej w Polsce. Konferencja stanowiła swojego rodzaju próbę oceny stanu Kontroli Zarządczej w Polsce po pierwszym roku wdrażania. Wśród zaproszonych prelegentów byli przedstawiciele środowiska naukowego oraz praktycy zmagający się na co dzień z wdrażaniem Kontroli Zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Skontaktuj się z nami

 • adres
  ul. Sienna 93 lok. 35,
  00-815 Warszawa
 • godziny otwarcia:
  Pon - Pt : 08.00 - 17.00
  (ale teraz pracujemy zdalnie!)
 • telefon
  Ireneusz Jabłoński: 695-761-711
  Wioleta Gołaszewska: 533-315-538
  fax 22 620 94 36

  zgloszenia@pikw.pl

do góry